מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
שולחן מפמ"ר תלמוד תושב"ע חמ"ד
הצהרת נגישות

דבר המפמ"ר

דבר המפמ"ר

כל הרבנים, המורים והמורות

"בכל מצוותיה של תורה אין באחת ממנה דבר ברור בלתי הקבלה מתורה שבעל פה, והיא נותנת רוח חיים בהתורה שבכתב כנשמה המחיה את הגוף".
(ערוך השולחן חו"מ סימן תכ סעיף ח')

התורה שבעל פה היא הנשמה שמחיה את הגוף, והיא גם הנשמה שמחיה את כל תוכניות הלימוד בכל המקצועות בבתי הספר היסודיים, התיכונים, האולפנות והישיבות.

עם ישראל חוזר לארץ ישראל והארץ חוזרת לתת פירותיה. הפירות הגשמיים והפירות הרוחניים. פריחת התורה בארץ ישראל מגיעה לשיאים חדשים ברוך ה'. בעולם התורה הציוני דתי יש אלפי תלמידים בישיבות ההסדר הישיבות הגבוהות והכוללים. אך פריחת עולם התורה הציוני דתי מתחילה בגנים דרך בתי הספר היסודיים, התיכוניים האולפנות והישיבות בהם לומדים מאות אלפי תלמידים ותלמידות הלכה משנה וגמרא, תנ"ך ושאר מקצועות הקודש.

תפקידנו הוא לפתח עולם תורה עצום זה. לחזק את החוליה המשמעותית בשרשרת הדורות שמתחילה בהר סיני והולכת ומתעצמת בדורנו, ולגדל דור ישרים מבורך מלא בידיעת התורה, הבנת התורה ואהבת תורה.

"לפיכך אין להושיב מלמד רק ירא אלוקים, ומהיר לקרוא ולדקדק ושיבין איך להשגיח על התינוקות ושיאהבם וידריכם בתורת ה'"
(ערוך השולחן יורה דעה סימן רמה סעיף טז)

ערוך השולחן מדבר על מורה בעל מידות, מקצועי, פדגוג ושיאהב את התלמידים וידריכם בתורת ה'.
זכינו ברוך ה' במורים ומורות בעלי תכונות אלו.

אתר המפמ"ר הוא האתר של המורים והמורות המלמדים תושב"ע ותלמוד. שאיפתנו היא שהמורים יכירו את האתר וישתמשו בו לצרכי קבלת מידע, איתור תכניות לימוד שונות לבתי הספר בשכבות הגיל השונות, וחומרי לימוד שונים ומגוונים. לאתר זה יש פוטנציאל להוות לא רק מקום לקבלת מידע וחומרים, אלא לשמש גם אתר פעיל בו יוכל כל מורה לשתף בחומרי הלימוד שהכין, להשתתף בדיונים, חשיבה משותפת וליבון נושאים הקשורים לעבודת ההוראה.

בימים מיוחדים אלו בהם עם ישראל נלחם מלחמת קיום על ארצו ומדינתו, חובה עלינו לזכור את דברי דוד המלך בספר תהילים : ""מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם" לימוד התורה של ילדי ישראל משבית אויב ומתנקם, והתלמידים והמורים מהווים חלק חשוב ומכריע של מערכת הביטחון של עם ישראל.

"והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה".

בברכת התורה

הרב מנחם קליין

המפמ"ר להוראת תושב"ע ותלמוד

חשוב לדעת

 • הרב מנחם קליין - מפקח מרכזי, 054-6344931, ימי עבודה: א - ה

  הרב דוד עצמון - מפקח ארצי, 050-6283262, ימי עבודה: א - ה

  גב' תרצה ליפשיץ - מדריכה ארצית הוראת משנה חט"ב ועי"ס, 052-3003226, יום הדרכה: ב​

  מנחם קסירר - מדריך ארצי – השתלמויות, 054-3147090

  הרב אלקנה שטראוס - מדריך ארצי יסודי, 052-7710613, ימי הדרכה: א, ג

  הרב דביר זעפרני​ - מדריך ארצי תלמודי תורה​, 050-5771057 , יום הדרכה: א​

  הרב אפרים גלינסקי - מדריך ארצי הוראת תלמוד על יסודי, 058-6070750, יום הדרכה: א

  הרב אהרן מרציאנו - מחוז דרום, מדריך על יסודי, 052-8990578, יום הדרכה: ד

  גב' יוכי ראובני - מחוז דרום, מדריכה על יסודי, 052-6070924, יום הדרכה: ג

  הרב מרדכי אביצור - מחוז דרום, מדריך יסודי, 053-5272728, ימי הדרכה: ג, ד

  הרב אחי פריזנט - מחוז התיישבותי, מדריך על יסודי, איזור המרכז ודרומה, 050-7823815, ימי הדרכה: ד, ה

  הרב אלי בלום - מחוז התיישבותי, מדריך על יסודי, מאזור המרכז צפונה, 052-4301919, ימי הדרכה: ג, ד

  רויטל הרמן - מחוז חיפה, מדריכת על יסודי, 052-5113383, יום הדרכה: ד

  הרב יובל ברחד - מחוז חיפה, מדריך יסודי, 054-5443547, ימי הדרכה: ב, ג, ד

  הרב ידידיה הכהן - מחוז ירושלים, מדריך על יסודי, 054-6713960, יום הדרכה: ה

  הרב אברהם הרשקופ - מחוז ירושלים, מדריך יסודי, 052-5802174, ימי הדרכה: ב, ד

  גב' יעל קרפ - מחוז ירושלים, מדריכת יסודי, 054-7718563, יום הדרכה: ד

  גב' נחמה גרוס - מחוז מנח"י, מדריכת על יסודי, 058-7076363, יום הדרכה: ג

  הרב ארנון אהרוני - מחוז מנח"י, מדריך יסודי, 050-6515026, יום הדרכה: ג

  הרב אפרים לויץ​ - מחוז מנח"י, מדריך יסודי​, 054-2008684, יום הדרכה: א

  הרב אלקנה שטראוס - מחוז מרכז, מדריך יסודי, 052-7710613, יום הדרכה: ג

  הרב משה ברכה - מחוז מרכז, מדריך יסודי, 052-3791306, יום הדרכה: ג

  הרב עדיאל שרעבי - מחוז מרכז, מדריך יסודי​, 052-8109501, יום הדרכה: ב

  הרב יוסף אביטן - מחוז מרכז, מדריך על יסודי, 050-6932666, יום הדרכה: ב

  גב' אלירז יואלמן - מחוז מרכז מדריכה על יסודי, 054-5794546, יום הדרכה: ד

  הרב יובל ברחד - מחוז צפון, מדריך יסודי, 054-5443547, ימי הדרכה: ב, ג, ד

  גב' יעל קליר - מחוז צפון, מדריכה על יסודי, 052-8223528, יום הדרכה: ה

  הרב אליעזר לוונטל - מחוז תל-אביב, מדריך יסודי, 053-3334930, יום הדרכה: ה

  הרב אלי בלום - מחוז תל-אביב, מדריך על יסודי, 052-4301919, ימי הדרכה: ג, ד

 • כל ההשתלמויות לשנת תשפ"ד מוקפאות בשלב זה.

קבוצות דיון ופורומים

פרטים ליצירת קשר

הרב מנחם קליין

מנהל תחום דעת (מפמ"ר)
תושב"ע ותלמוד חמ"ד

menachemkl@education.gov.il